• Spoločnosť RODEKON, s. r. o. poskytuje svoje služby od roku 1996 najskôr vo forme živností a v roku 2005 sa pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným.
 • Zaoberáme sa činnosťami z oblasti účtovníctva, ekonomiky, personalistiky, poradenstva, kontrolingu a vzdelávania. Svoje služby poskytujeme pre domáce, ale aj zahraničné podnikateľské subjekty podnikajúce na celom území SR.
 • Sme rodinná firma a je pre nás dôležitá priam rodinná atmosféra a spolupráca s klientmi. Spokojnosť oboch strán je pre nás na prvom mieste.
 • Sme tím pozostávajúci z kvalifikovaných a odborných ľudí (členovia Slovenskej  komory certifikovaných účtovníkov a Slovenskej komory audítorov).

Prečo si zvoliť práve nás?

 
 • poskytovanie našich služieb je na vysokej odbornej úrovni, zakladá sa na  dlhoročných skúsenostiach a neustálom vzdelávaní sa
 • flexibilne reagujeme na požiadavky a potreby klientov 
 • obchodný vzťah zakladáme na zmluvnom vzťahu, tak aby nedošlo k žiadnym nepríjemným prekvapeniam
 • preberáme riziko na seba, naša spoločnosť ručí v plnom rozsahu za správnosť účtovníctva a daní a sme poistený v Generali Slovensko poisťovňa, a.s. do výšky: 100.000 €
 • externé spracovanie účtovníctva v našej firme Vás vyjde lacnejšie ako interný zamestnanec (mzda, odvody, školenia, kancelárske potreby, nájomné nebytových priestorov, poštovné a ostatné nemalé režijné náklady)
 • nemusíte sledovať zmeny zákonov
 • budeme Vašim „pripomienkovačom“, čo sa týka daňových a odvodových povinností
 • odbremeníme Vás od dlhého čakania a nepríjemného vybavovania na úradoch
 • v dohodnutých časových intervaloch Vás budeme priebežne informovať o stave jednotlivých ekonomických ukazovateľoch, stave pohľadávok a záväzkov a výške výsledku hospodárenia
 • v dohodnutom termíne preberieme doklady pripravené na spracovanie
  Všetky práva vyhradené © RODEKON s.r.o.